* Osnovaćemo za Vas privredno društvo ili preduzetničku radnju
* Pružićemo vam kompletne računovodstvene usluge
* Pružićemo vam usluge iz oblasti poslovnih finansija
* Pružićemo Vam kompletan poreski konsalting
* Pružićemo Vam usluge iz oblasti radnih odnosa kao i obračun zarada i naknada
* Obračunavaćemo vam Pdv kao druge poreze i doprinose
* Izradićemo za Vas godišnje i periodične finansijske i poreske izveštaja i prijave
* Izradićemo za Vas specijalne bilanse i analize poslovanja sa raznih aspekata
* Rešićemo Vaša administrativna pitanja i omogućiti Vam da svu svoju energiju posvetite vođenju poslovanja
* Ispravno ćemo Vam voditi poslovne knjige, kvalitetno ih analizirati i kontrolisati
* U svakom obračunskom periodu dobićete izveštaje o stanju Vaše firme, kako bi na vreme mogli donositi odluke i planirati poslovne poteze
* Saznaćete kako ste poslovali, kako poslujete i kako poslovati bolje
* Pružićemo Vam profesionalnu i potpunu uslugu na visokom nivou i rešenja po vašoj meri, od obrade podataka, stručnog i poslovnog savetovanja do zastupanja pred nadležnim organima kontrole poslovanja iz oblasti finansija, računovodstva i poreza
* Pružićemo Vam savete pri odabiru banaka i bankarskih proizvoda (kredita, garancija i sl.)
* Kontaktirati sa Vama, telefonom, e-mailom ili lično i uvek ćete u razumnom roku dobiti savet i potrebne informacije koje su važne za Vaše poslovanje
* Stvorićemo optimalnu poresku strukturu koja će rezultirati značajnim poreskim uštedama
* U slučaju posebnih uslova (kontrola) prema Vama ćemo prilagoditi svoje radno vreme
* Savetovaćemo Vas pri odabiru software-a za Vaše poslovanje.